bootstrap responsive templates

2017 M. LIEPOS MĖN.
ŽALGIRIO ARENA PAŽEIDĖ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMĄ

TAČIAU IKI ŠIOL NIEKAS NESUGĖBĖJO PRIVERSTI JOS IR ARENOS SAVININKĖS KAUNO M. SAVIVALDYBĖS ATSAKYTI UŽ ŠĮ PAŽEIDIMĄ, TODĖL ĮSTATYMAS PAŽEIDINĖJAMAS TOLIAU - NEĮGALŪS ARENOS LANKYTOJAI DISKRIMINUOJAMI IKI ŠIOL.

ŽALGIRIO ARENA
KAUNO SAVIVALDYBĖ
UAB RAMIRENT
NEĮGALŪS ARENOS LANKYTOJAI

CHRONOLOGINĖ GINČO ĮVYKIŲ SEKA

2017 m. lapkričio 10 d.

Portale lrytas.lt užfiksuota rekonstrukcija kuria sumažintas neįgaliems skirtų vietų skaičius

2017 m. liepos mėn. Žalgirio arenos vadovai kreipėsi į projekto autorių Eugenijų Miliūną - užsakė neįgaliems skirtų vietų 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 sektoriuose rekonstrukcijos studiją. Šios studijos pagrindu buvo sumažinta neįgaliems skirtų vietų nuo apie 100 iki 14 - 108, 109, 110 ir 111 sektoriai arenos projekte numatyti neįgaliems buvo atiduoti Žalgirio krepšinio klubo rėmėjui UAB RAMIRENT. Su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovu Kauno apsrityje tai NEBUVO SUDERINTA, nors arenos atstovai apie suderinimą tvirtino (MELAVO) iki 2018 m. rugsėjo mėn.

2017 m. gruodžio 4 d.

NRD (Neįgaliųjų reikalų departamentas) reaguodamas į gautą skundą sukviečia suinteresuotas šalis į tarpinstitucinę diskusiją Kaune

Susirinkime dayvauja - Kauno m. savivaldybės, VTPSI Kauno departamento, NRD, Žalgirio arenos, LŽNAPA, LPA atstovai.
Žalgirio arenos atstovai pateikia komentarą dėl vietų skirtų judantiems neįgaliojo rateliais sumažinimo - nurodoma, jog tai suderinta su arenos savininku - Kauno m. savivaldybe ir Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Vėliau paaiškėja, kad tai melas. Savivaldybė kaip savininkas šiame susitikime atsisako toliau spręsti šią problemą.

2018 m. sausio 17 d.

Diskusija Seime

Atsižvelgiant į Žalgirio arenoje kilusią problemą LR Seime suorganizuota diskusija "Statinių pritaikymo neįgaliems situacija bei pasiūlymai dėl jos gerinimo" kurioje aptarta statinių kontrolės po statinio pripažinimo tinkamu naudoti teisinio reguliavimo problema. Konstatuota, kad šiuo metu nėra reglamentuota kas ir kaip vykdo stebėjimą ir priežiūrą kaip eksploatuojami statiniai po leidimo išdavimo.

2018 m. sausio 21 d.

Kauno m. neįgaliųjų reikalų taryba

Žalgirio arenos problema pristatyta Kauno m. savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybai.

2018 m. birželio 4 d.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Apie Žalgirio arenos problemą informuota Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tarnybai pateikta papildoma informacija - įrodymai dėl neįgalių lankytojų diskriminacijos. Remdamasi naujai pateikta informacija LGKT atnaujina pradėtą tyrimą dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo Žalgirio arenoje.

2018 m. birželio 14 d.

Kauno m. neįgaliųjų reikalų taryba

Žalgirio arenos problema dar kartą aptarta Kauno m. savivaldybės Neįgaliųjų reikalų taryboje.

2018 m. rugpjūčio 28 d.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba paskelbė sprendimą

Lygių galimybių kontrolieraus tarnyba paskelbė sprendimą kuriuo pripažino Žalgirio areną pažeidusia Lygių galimybių įstatymo 8 str.

2018 m. rugsėjo 11 d.

Susitikimas Žalgirio arenoje

Po to kai Žalgirio areną LGKT pripažino pažeidusia Lygių galimybių įstatymą, arenos atstovai pageidavo susitikti arenoje su LGKT vyr. teisininku V. Muliuoliu ir Kauno m. savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybos atstovu A. Kalvėnu aptarti problemos sprendimą.
Susitikimo metu arenos atstovai pagaliau pripažino, jog melavo teigdami, kad yra suderinę vietų sumažinimo rekonstrukcijos projektą su neįgaliųjų atstovais LŽNAPA, pasiūlė būdus kaip ketina šalinti diskriminacijos negalios pagrindu veiksmus.

2018 m. spalio 16 d.

Neįgaliųjų reikalų taryba paskiria atstovą deryboms su Žalgirio arena

Kauno m. savivaldybės Neįgaiųjų reikalų tarybos sprendimu deryboms su Žalgirio arenos atstovais paskiriamas tarybos narys A. Kalvėnas.

2018 m. gruodžio 12 d.

Siūlomas kompromisinis sprendimas Žalgirio arenai

Kauno m. savivaldybės Neįgaliųjų reikalų taryba aptarusi pateiktus arenos pasiūlymus, įgalioto tarybos nario A. Kalvėno vertinimus pateikė kompromisinį siūlymą Žalgirio arenai kuriame atsižvelgta į arenos norą ankščiau neįgaliems skirtas vietas palikti naudotis arenai Žalgirio krepšinio klubo rėmėjų VIP RAMIRENT klubui mainais kompensuojant vietomis kituose arenos sektoriuose.

2019 m. sausio 28 d.

Slaptas Žalgirio arenos ir Kauno m. administracijos atstovų susitikimas savivaldybėje

Po kompromisinio problemos sprendimo pateikimo arenos atstovams, praėjus mėnesiui ir nesulaukus arenos atsakymo teiraujamasi dėl jų sprendimo. Arenos atstovai apeidami ir ignoruodami Neįgaliųjų reikalų tarybą ir jos įgaliotą atstovą A. Kalvėną pradeda slaptas derybas su miesto administracija. Į slaptą, sausio 28 d. posėdį kviečiami administracijos atstovai ir du Neįgaliųjų reikalų tarybos atstovai deleguoti į tarybą miesto valdžios - socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė E. Mockienė, tarybos sekretorė ir tarybos pirmininkas, miesto tarybos narys D. Razmislevičius.
Po šio susitikimo tarybos sekretorė nepateikusi tarybai pagrindo sukviečia tarybos narius 2019 02 12 į išvažiuojamąjį tarybos posėdį Žalgirio arenoje kur arenos atstovai ketina dar kartą, bet jau visiems dalyvaujantiems tarybos nariams pristatyti savo siūlymus kuriais ketina šalinti diskriminuojančius veiksmus. Šiame susitikime arenos atstovai ir tarybos nariai sutaria dėl problemos sprendimo - arena sutinka su 2018 m. gruodžio 12 d. tarybos pateiktu kompromisiniu sprendimu - pažada panaikintas vietas neįgaliems kompensuoti vietomis kituose sektoriuose aplink aikštelę bei grąžina anksčiau skirtas vietas 104 ir 105 sektoriuose.

2019 m. vasario 13 d.

Bandoma įteisinti suklastotą neįgalius diskriminuojantį susitarimą

Vasario 12 d. išvažiuojamam posėdyje Žalgirio arenoje buvo pasiūlyta svarstyti galimybę neįgaliems arenos lankytojams skirtas vietas neišpardavus visų 2 savaites prieš renginį parduoti jas įgaliems lankytojams. Taip buvo norima apriboti galimybę neįgaliems lankytojams įsigyti jiems skirtas vietas laike ir sektoriuose.
Po posėdžio ši idėja buvo aptarta tarp arenos teisininko ir tarybos įgalioto atstovo tačiau bendro sutarimo nepasiekta. A. Kalvėnas nepritarė naujiems, tik neįgaliems arenos lankytojams skirtiems apribojimams, nes tai vėl pažeidžia Lygių galimybių įstatymą - taip kuriami nauji diskriminuojantys negalios pagrindu veiksmai.
2019 vasario 13 d. tarybos sekretorė ir savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė E. Mockienė pritariant tarybos pirmininkui, miesto tarybos nariui D. Razmislevičiui bando įteisinti neįgalius arenos lankytojus diskriminuojantį sprendimą - pateikia suklastotą posėdžio protokolą kuriame nurodoma, jog vasario 12 d. posėdyje dalyvavę tarybos nariai vienbalsiai balsavo už apribojimus neįgaliems lankytojams įsigyti bilietus į renginius Žalgirio arenoje - a) leisti įsigyti vietas pradedant vienu sektoriumi ir kol jame nebus išparduotos visos vietos kituose sektoriuose neleisti įsigyti; b) 2 savaites prieš renginio pradžią neišpirktas neįgaliųjų vietas parduoti įgaliems lankytojams.

2019 m. kovo 22 d.

Susitikimas su Žalgirio arenos vadovu p. Pauliumi Motiejūnu Kauno m. savivaldybėje

Š. m. kovo 22 d., Kauno m. savivaldybėje, susitikime su meru, Žalgirio arenos vadovas Paulius Motiejūnas  sutiko gražinti klubo rėmėjui UAB "Ramirent" parduotus 3/4 vietų 

2019 m. birželio 12 d.

Kelis kartus pabranginti bilietai neįgaliems žiūrovams į Žalgirio namų rungtynes

Š. m. birželio 12 d. Kauno Žalgirio krepšinio klubui pradėjus platinti abonementus į 2019-2020 m. krepšinio sezono rungtynes paaiškėjo, kad bilietų ir abonementų kainos į Kauno Žalgirio namų krepšinio rungtynes padidintos kelis kartus. Pvz.: 2018-2019 m. sezone neįgaliems skirtame 107 sketoriuje viso sezono abonementas į Eurolygos ir LKL turnyrų rungtynes kainavo 118 eurų, o šiemet toje pačioje vietoje toks pats paketas įkainuotas 338 eur, t. y. kaina padidinta beveik tris kartus. Į ankščiau priklausiusius ir dabar grąžintus 104-105 sektorius bilietų kainos dar didesnės - 434 eur.
Taip Kauno Žalgirio arenos vadovas Paulius Motiejūnas išpildė pažadą. Taip pat tokiu būdu yra parodoma kiek pabrango socialinė Kauno žalgirio krepšinio klubo atsakomybė pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Lean LT efektyvios vadybos profesionalais.

KIEK IŠ TIKRO VIETŲ YRA SKIRTA ŽALGIRIO ARENOJE NEĮGALIEMS PO 2017 M. LIEPOS MĖN. REKONSTRUKCIJOS?

To nežino nei arenos vadovas Paulius Motiejūnas nei  atstovas spaudai Almantas Kiveris! 

Paulius Motiejūnas - apie 60 vietų! 

Žalgirio arenos vadovas Paulius Motiejūnas  nurodo, kad yra apie 60 vietų, ne 300 kiek privalėjo būti įrengta pagal STR reikalavimus.

A. Kiveris kalba apie 321 vietą neįgaliems

Almantas Kiveris - 321 vieta! 

2017-11-10 Lrytas.lt straipsnyje Žalgirio arenos atstovas spaudai Almantas Kiveris nurodo, kad Žalgirio arenoje neįgaliems lankytojams po rekonstrukcijos yra skirtos 321 vieta, o ne apie 60 kaip teigia arenos direktorius Paulius Motiejūnas.

REZULTATAS

1

Laikas

Sugaišta 15 mėnesių.

2

Dalyviai

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas, Kauno m. Neįgaliųjų reikalų taryba, Kauno m. savivaldybės administracija, UAB "Kauno arena".

3

Nustatyta

Paaiškėjo, kad projektuojant ir statant Žalgirio areną buvo nusižengta 8-iems ES architektūrinių paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso punktams ir pažeistas LR Statybos techninis reglamentas - vietoje privalomų 300 vietų skirtų neįgaliems asmenims judantiems rateliais įrengta tik apie 60, kurių 2017 m. sumažinta iki 14-os.


Nepriimtas joks šalis tenkinantis sprendimas - LGKT nustatyti diskriminacijos negalios pagrindu veiksmai nepašalinti, priešingai juos maskuojant kuriami nauji, neįgalius arenos lankytojus diskriminuojantys veiksmai.
Lietuvoje nėra jokios institucijos kuri gali apginti neįgalių Žalgirio arenos lankytojų teises įtvirtintas LR įstatymuose - kreiptis į teismą dėl pažeidimų kuriuos daro Kauno m. savivaldybės administracija ir Žalgirio arenos operatorius UAB "Kauno arena".

PASITEIRAUTI

Sudomino ši Kauno m. savivaldybės administracijos ir UAB "Kauno arena" savivalės istorija? Parašykit pasinaudodami žemiau pateikta forma.